Najdeme pro vás cestu

Advokátní kancelář MH Partners zaměřená na IT/IP, autorské a obchodní právo

Vstupte Kontakt

Obchodní společnosti

Pro tuzemské i zahraniční korporátní klienty jsme schopni pokrýt následující právní oblasti: založení, správa (corporate governance), likvidace obchodních společností dispozice s podnikem převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku vztahy v rámci koncernu prosazování nároků ze smluv příprava obchodněprávních stanovisek a posudků (legal opinion) poskytování komplexních právních služeb zahraničním investorům…

Smluvní agenda

Běžnou součástí agendy naší advokátní kanceláře je příprava, připomínkování, vyjednávání a posouzení rizik následujících smluv: kupní smlouva smlouva o dílo smlouva o obchodním zastoupení smlouva o přepravě příkazní smlouva nájemní smlouva skladovací smlouva licenční smlouva (sw) implementační smlouva (sw) servisní smlouva (sw)

Ochrana duševního vlastnictví

V oblasti ochrany duševního vlastnictví se specializujeme na právo informačních technologií (IT). Oblasti IT se dlouhodobě věnujeme, sledujeme vývoj a moderní trendy v oblasti software a hardware, rozumíme strukturám programovacích jazyků a v praxi používaným softwarovým řešením pro podniky. Nabízíme přidanou hodnotu, v rámci právního poradenství ojedinělou, spočívající ve spojení…

Mgr. Milan Holeček

Advokát zaměřený na obchodní právo, IT/IP právo, korporátní právo, pracovní právo, ochranu osobních údajů a zastupování v soudních sporech.

Již více než 15 let se věnuji poskytování právních služeb obchodním společnostem a jednotlivcům převážně v oblasti IT/IP práva, obchodního práva, pracovního práva a zastupování v soudních řízeních.

Za dobu svého působení v advokacii jsem sepsal stovky smluv a právních posudků z nejrůznějších oblastí práva, realizoval desítky akvizičních transakcí (vč. přeshraničních), poskytoval poradenství v oblastech regulace správy cenných papírů (ČNB), energetiky (ERÚ), civilního letectví (ÚCL), osobních údajů (ÚOOÚ), nemovitostí (ČÚZK) a průmyslových práv (ÚPV). Pro klienty, jakož i veřejnost, jsem publikoval několik odborných článků a uspořádal řadu seminářů, zejména v oblasti práva IT/IP a práva obchodních závazků.

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, působil jsem na Právnické fakultě Univerzity Lund ve Švédsku a na Americké Akademii v Istanbulu v Turecku.

Právní služby poskytuji v českém, anglickém a tureckém jazyce.

Jsem hrdým členem Jednoty českých právníků, dobrovolného spolku právníků, který spolupůsobí při vytváření právního státu, demokratického politického systému a právního vědomí občanů ČR.

Naši spokojení klienti