Blog

Symbolika ženy

Nejvyšší správní soud se v nedávné době zabýval případem regionální zastavárny, která své služby masivně propagovala prostřednictvím letáku, jehož atraktivitu měla zvýraznit spoře oděná žena. Ukázalo se, že erotický motiv není nijak neobvyklou součástí reklamy na zcela nesouvisející podnikatelské záměry (pneuservis, lesní pila, luxusní vozy, apod.) a společnost zjevně většinově…

číst více

Kostičky LEGO

Kdo by neznal kostičky LEGO? Geniální dánský obchodní tah z roku 1949, byť původní myšlenka a realizace náleží britské společnosti Kiddicraft, kterou později dánské LEGO finančně odškodnilo. LEGO se v roce 2010 stalo registrovaným vlastníkem průmyslového vzoru, tedy vzhledu kostiček LEGO typických svým tvarem, barevností a materiálem, z něhož jsou…

číst více

Digitální notář

Přínosem této nelehké doby je masivní elektronizace, která zasahuje i do oblastí vyznačujících se tradičním konzervativismem – notářské služby. Poslanecká sněmovna v současnosti projednává novelu notářského řádu zavádějící „elektronický notářský zápis“, čímž odstraňuje dosavadní sine qua non listinné podoby notářských spisů a v nich uložených dokumentů. V médiích se již…

číst více

Forum shopping s COMI

Zhruba takto lze ve zkratce popsat aktuální dění kolem předlužené investiční skupiny ARCA Capital a její vlajkové lodi Arca Investments, jejíž dluhy vůči investorům se vyšplhaly k 19 mld. Kč. Arca svou šachovou partii rozehrála sice ve své domovské zemi (SR), ale i v ČR, kde jí svědčí mírnější insolvenční…

číst více

Povinné očkování

Má stát právo uložit svým občanům (zejména dětem) povinnost očkování a zavést v té souvislosti donucující opatření? Evropský soud pro lidská práva na základě stížnosti šestice českých rodin vážil základní lidské právo na soukromí (zejména osobní integritu a svobodu rozhodování) na straně jedné a povinnost státu zajistit pro své obyvatele…

číst více

Když se bytový dům mění na hotel ve stylu Airbnb

Online ubytovací platformy, z nichž tou bezpochyby nejznámější a globálně nejrozšířenější je Airbnb, představují novodobý fenomén ovlivňující nejrůznější aspekty městského života. Na jedné straně roste obliba této formy ubytování ze strany hostů – turistů, kterým skýtá jednak úsporu nákladů, jednak poznání života běžných lidí, na straně druhé roste zášť místních…

číst více

Záruční veletoče

Všichni rádi kupujeme věci bezvadné, totiž v právní hantýrce nikoliv „skvělé“, ale nemající vady (poruchy, praskliny, apod.). Proto platí, že má-li věc vady, kupující může na prodávajícím požadovat opravu vadné věci nebo dodání nové věci bez vady. Při opakovaném výskytu vad na věci má kupující také možnost požadovat slevu nebo zrušení…

číst více

Elektronické úkony v pracovním právu

Český zákoník práce se loňskou novelou naučil „sdílet pracovní místo“ mezi vícero zaměstnanci, „home-office“ však ještě moc neumí, a jak je na tom s elektronickou komunikací si řekneme nyní (taky ne moc dobře…). Covidová doba však žádá víc. Rozlišujeme dvě skupiny pracovněprávních dokumentů, protože zákonné požadavky se u každé skupiny liší….

číst více

Digitální služby

Už jste někdy slyšeli pojem „digitální služby“? Co si pod ním představujete? Jaký má význam? V podstatě se jedná o veškeré online služby využívané (nejen) v prostředí internetu, počínaje jednoduchými internetovými stránkami, přes e-shopy, agregátory, srovnávače, úložiště, sociální sítě, diskusní fóra, streamovací služby, apod. Jen v rámci EU jich je provozováno více než…

číst více

Ateliér nebo byt?

Ceny nemovitostí bohužel stále rostou, v současnosti především vlivem jejich nedostatku pro tuzemce, dříve zvýšenou poptávkou ze strany spekulantů a cizinců. Bez účinné ingerence samospráv, popř. regulace státu, mají tento trend pod kontrolou developeři, u nichž se dá očekávat, že budou podporovat další růst cen a tím i svých zisků. Hlavní…

číst více