Blog

Novela ZOK 2021

Podáváme zde informaci o první velké novelizaci zákona o obchodních korporacích, která provádí četné opravy, doplnění a zjednodušení zákonného textu, kdy reaguje na uplynulých šest let účinnosti zákona o obchodních korporacích. Dne 13.2.2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., který v podstatném rozsahu novelizuje zákon o obchodních…

číst více

Stahování a Uloz.to

Poměrně čerstvý rozsudek odvolacího soudu (Vrchní soud v Praze) nařídil provozovateli známého úložiště Uloz.to zamezit uživatelům přístup k několika konkrétním filmům – autorským dílům, neuložil mu však, v souladu s evropskou i tuzemskou legislativou, povinnost předcházet porušování autorských práv aktivním vyhledáváním závadného obsahu na svých serverech. Za obsah ukládaný uživateli totiž poskytovatel služby dle…

číst více

Bankovní identita

Stát prohloubil svou důvěru v bankovní instituce a udělil jim oprávnění vydávat svým klientům přístupové údaje nejen do služeb eGovernmentu, ale rovněž do služeb e-Commerce. Akreditaci má aktuálně dokončenou ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka, zakladatelé iniciativy Bankovní identita a.s. Konkurenční Aliance pro bankovní identitu, zastřešující AirBank, Fio banku a skupinu…

číst více

Náhrada škody v IT

Pro klienta, který poskytuje služby údržby a podpory v IT (na bázi SLA), řešíme případ kolapsu IT infrastruktury způsobený autorem software (třetí osobou). Jednáme o rozsahu skutečné škody a její prokazatelnosti, přenesení odpovědnosti za škodu na původce škody, možnostech vyvinění a obraně proti neopodstatněným nárokům. Jedná se o zákazníka s…

číst více

Holdingová struktura

Pro vstup klienta na slovenský trh vytváříme v SR na „zelené louce“ holdingovou strukturu, zakládáme vzájemně provázané společnosti, nastavujeme ovládací a kontrolní mechanismy, vyřizujeme podnikatelská oprávnění a dohlížíme na nemovitostní transakce. Známe slovenské právo. Hodnota projektu převyšuje 1,5 mil. eur.

číst více

Potravinové doplňky

Klientovi, který podniká v oblasti výroby a distribuce přírodní medicíny, poskytujeme právní poradenství v souvislosti s uváděním přípravků na trh – označování, popis, obsah tvrzení o nutričním či zdravotním účinku, uvedení povinné informace pro spotřebitele.

číst více

Implementace ochrany osobních údajů dle GDPR

Zabýváme se projektem implementace ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR v provozu největšího kongresového centra v České republice a hotelu patřícího do mezinárodního řetězce ubytovacích zařízení. Nastavujeme interní procesy, mapujeme rozsah zpracování osobních údajů, tvoříme a upravujeme interní směrnice, upozorňujeme na riziková nakládání s osobními údaji.

číst více

Poplatky za online kartové transakce

Řešíme případ jednostranného navýšení poplatků za online kartové transakce ze strany banky, které způsobilo statisícové škody provozovateli vstupenkové a rezervační online platformy, kde probíhají transakce v řádu stamiliónů měsíčně. Posuzujeme nejen podmínky nastavené mezinárodními kartovými asociacemi (VISA/Mastercard), ale i komunitární legislativu (EU) upravující podmínky podnikání v oblasti bankovnictví a poskytování…

číst více

Obchodní sdělení v tv vysílání

Pro provozovatele tv vysílání připravujeme metodiku, jak se orientovat v právní úpravě obchodních sdělení na úrovni EU, a vyhnout se porušení regulatorního rámce při zařazování obchodních sdělení, product placementu a sponzoringu do tv vysílání.

číst více

Paralelní dovozy do EU

Výhradní obchodní zastoupení pro určené teritorium a související cenotvorba je v rámci EU ohrožena paralelními dovozy. Parazitování na několikaleté intenzivní propagační činnosti obchodního zástupce je možné subjektivně vnímat jako unfair. Hledáme právní nástroje, jak se těmto rizikům vyhnout.

číst více