Již více než 15 let se věnuji poskytování právních služeb obchodním společnostem a jednotlivcům převážně v oblasti IT/IP práva, obchodního práva, pracovního práva a zastupování v soudních řízeních.

Za dobu svého působení v advokacii jsem sepsal stovky smluv a právních posudků z nejrůznějších oblastí práva, realizoval desítky akvizičních transakcí (vč. přeshraničních), poskytoval poradenství v oblastech regulace správy cenných papírů (ČNB), energetiky (ERÚ), civilního letectví (ÚCL), osobních údajů (ÚOOÚ), nemovitostí (ČÚZK) a průmyslových práv (ÚPV). Pro klienty, jakož i veřejnost, jsem publikoval několik odborných článků a uspořádal řadu seminářů, zejména v oblasti práva IT/IP a práva obchodních závazků.

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, působil jsem na Právnické fakultě Univerzity Lund ve Švédsku a na Americké Akademii v Istanbulu v Turecku.

Právní služby poskytuji v českém, anglickém a tureckém jazyce.

Jsem hrdým členem Jednoty českých právníků, dobrovolného spolku právníků, který spolupůsobí při vytváření právního státu, demokratického politického systému a právního vědomí občanů ČR.