Fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda bilişim hukuku hizmeti sunmaktayız, bu alan uzmanlığımız dâhilindedir.

Bilişim hukuku uzun vadeli odak noktamız içinde yer almaktadır. Devamlı olarak yazılım ve donanım alanındaki modern akımları ve gelişmeleri izleme hâlindeyiz ve programlama dil yapısını, ayrıca standart işletme yazılımı uygulamasını (standard enterprise software implementation) bilmekteyiz.

Uygulanabilir yasal çerçeve içerisindeki hedeflenen uygulama ile birlikte, yukarıda saydığımız uzmanlık alanlarımız dâhilinde, benzersiz bir hukuk müşavirliği olarak, ek değer de sunmaktayız. Dolayısıyla sizin taahhüdünüz, en hızlı biçimde anlaşılmış ve beklentilere uygun hâle getirilmiş vaziyettedir.

İlgilendiğimiz olağan sözleşmeler şunları içermektedir:

  • Yazılım geliştirme ve uygulama sözleşmeleri
  • Veri tabanı yaratımı ve yayınlanması sözleşmeleri
  • SLA sözleşmeleri
  • Bakım ve destek sözleşmeleri
  • Yetkili yazılım kullanımı kapsamında lisans sözleşmeleri
  • Göçmenlik sözleşmeleri (bulut hizmet ve çözümleriyle ilgili)

Aynı zamanda çevrim içi kanıt tedariki (yasal müzakereler amacıyla) ve kaynak kod emanet belgesi (haksız rekabete karşı önlem amacıyla) de sunuyoruz.