İş Kanunu’na bağlı olarak, düzenli olarak kurumlarla olduğu kadar şahsi soruşturmalarla ilgili olarak bireylerle de yaklaşım içerisindeyiz. “Her iki taraf”tan edindiğimiz deneyim neticesinde, sözleşme tasarılarıyla ilgili hem işveren hem işçilerin gereksinimlerine eşit ölçüde ve dengeli olarak yaklaşabiliyoruz.

İş Kanunu alanına bağlı olarak yükümlülüklerimizle ilgili örnekler:

  • İstihdam tasarısı, yönetimsel ve işle ilgili diğer sözleşmeler ve yasa değişiklikleri
  • Finansal ve işle ilgili diğer taleplerin değerlendirmesi
  • İşten çıkarılma, çıkarma bildirisinin tasarısı, acil işten çıkarma, işten çıkarılma sözleşmesi ve rekabet dışı sözleşmelerin değerlendirmesi
  • İş ve örgütsel şirket kodları tasarısı, iç yönetmelik ve örgütsel tedbirler
  • Yöneticiler ve sıradan işçiler için yarar ve diğer teşvik amaçlı düzenlemelerin yaratılması
  • İşle ilgili anlaşmazlık durumlarında işverenin veya işçinin temsil edilmesi