Hukuk büromuz iş ve girişimcilik alanlarında yasal hizmet sunmaktadır. Odak noktamız; bilgi teknolojisi, özellikle, yazılım hukuku ve fikri mülkiyet kanununu içermektedir.

Türkiye gibi bir bölgedeki karışık deneyim ve karşılık olarak gelen dil becerisine bağlı olarak, Çek Cumhuriyeti’ndeki Türk girişimcilerin yatırım projelerine ayrıcalıklı olarak yasal danışmanlık hizmeti veriyoruz, bunun yanı sıra, Çek Cumhuriyeti’ndeki Türk Elçiliği’ne de uzman danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Odak noktamızdan ayrı olarak, hukukun şu alanlarında da yasal hizmetler sunmaktayız:

 • Şirketler
 • Sözleşmeler, antlaşmalar ve tebligatlar
 • İşe alma meseleleri
 • Göçmen danışmanlığı
 • Yetkililer ve mahkemeler karşısında temsilcilik
 • Yasal hesap denetimleri
 • Yatırım danışmanlığı

Ayrıca şu hizmetleri de sağlamaktayız:

 • İş ortaklığı ödeme onayı
 • İmzaların yasallaştırması
 • Belge değişimlerinin yasallaştırılması
 • Güvence kanıtı
 • Eğitimsel seminerlerin organizesi
 • Çekçe, İngilizce, Almanca ve Türkçeden çeviri ve bu dillere çeviriler

Vergi danışmanları, muhasebeciler, göçmenlik uzmanları ile iş birliği içinde çalışmaktayız. Bununla beraber, Kanada İş Komisyonu ve Çek Cumhuriyeti’ndeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’yle de çalışma hâlindeyiz. Noterlerle, vasiyeti infaz memurları ve resmi tercümanlarla uzun süreli ilişki içerisindeyiz.