Aşağıda listelediğimiz alanlarla ilgili yerel ve yabancı şirket müşterilerine yasal servisler sunmaktayız:

  • Şirket kuruluşu, yönetim (şirket yönetimi), şirketlerin tasviyesi/kapanması
  • İşletme alım-satımı
  • İş payı, hisse senetleri ve diğer kazançların transferi
  • Grup içi ilişkiler
  • Sözleşme taleplerinin yürürlüğü
  • Yasal görüşlerin hazırlanması
  • Çek Cumhuriyeti’ndeki yabancı sermayecilere kompleks yasal servislerin teminatı