Günlük uygulamalarımız aşağıdaki sözleşmelerle ilgili tasarı düzenlemesi, inceleme, müzakere ve risk değerlendirmesi alanlarındadır:

  • Alım şartnamesi
  • İş sözleşmesi
  • Acentelik sözleşmesi
  • Navlun sözleşmesi
  • Devir sözleşmesi
  • Kira sözleşmesi
  • Ardiye sözleşmesi
  • Lisans anlaşması (sw)
  • Uygulama sözleşmesi
  • Hizmet sözleşmesi